Programmerare

code-1486361_1280

Framtidens yrke: Programmerare/software developer

Yrket som programmerare, eller software developer, är brett och behövs inom flera olika områden och branscher. Det finns ständigt ett behov av personer som kan programmera, skapa nya program samt förbättra redan befintliga. Programmerare kan jobba både inom datateknik och telekommunikation med programvaruutveckling och mjukvaruutveckling.

 

Vad innebär det att vara programmerare?

Att hålla på med programmering handlar till stor del om – som namnet antyder – att programmera; testa koder i olika typer av system, löser problem som uppstår, felsöker. Man jobbar med olika språk såsom C++, C, Java, C#, ASP.NET, PHP och webbaserade språk. Vilka språk som är viktigast att lära sig beror på vilken typ av programmerare man ska bli. Andra ämnen som är viktiga att kunna är framför allt matematik och fysik, då det är vad som utgör en viss del av grunden för programmering.

 

Bli programmerare och tjäna pengar!

Om du är intresserad av, och håller på med, programmering finns det absolut pengar att tjäna! Som inom alla branscher finns det stora löneskillnader mellan arbetare och arbetsvillkoren kan vara både väldigt bra och riktigt illa; allt beror på i vilket sammanhang man hamnar. De senaste åren har antalet programmerare ökat, vilket lett till ökad konkurrens och därmed även lönedumpning. Med detta sagt finns det dock ingen anledning att inte bli programmerare om det är vad man vill: de ”yttre” nackdelarna som finns med jobbet är samma som finns inom samtliga jobb i det nuvarande ekonomiska systemet, och inget specifikt för just programmerare. Fördelen med programmering är dock att det finns möjlighet att lära sig det på egen hand och ändå formellt räknas som programmerare – till skillnad från många andra arbeten där formell utbildning är en förutsättning för att kunna arbeta. För att bli ”erkänd” som en större programmerare krävs det dock att man innehar utbildning från högskola eller universitet, förslagsvis till civilingenjör eller inom datateknik.