Utbildning

science-1182713_1280

Att bilda eller utbilda sig till programmerare?

Det finns två olika vägar för att bli programmerare: utbilda sig formellt eller informellt. Det vill säga: studera på universitet eller högskola, eller lära sig på egen hand. Vilket av detta man ska välja beror på vad man strävar efter att uppnå med bildningen eller utbildningen. Generellt kan det sägas att genom att ha en högskoleutbildning underlättar det när man ska få jobb, man har möjlighet att få bättre jobb med bättre arbetsvillkor och dylikt. Om man däremot bryr sig mindre om anställnings-, löne- och arbetsvillkor kan man så klart jobba med det utan att ha en formell utbildning. Det kommer dock inte gå att ”konkurrera” med personer som innehar formell utbildning när man själv inte är utbildad, då utbildning i dagsläget anses vara viktigt i många fall.

 

Utbilda sig till programmerare

Om man vill gå en utbildning för att bli programmerare kan man läsa till exempel till civilingenjör, högskoleingenjör eller till datatekniker. Det finns även diverse yrkeshögskoleutbildningar som är mer snäva och inte lika omfattande och långa som högskoleutbildningarna, samt olika kurser som går att läsa separat på högskola eller universitet. Som gymnasieutbildning är det att föredra att läsa linje med natur- eller teknikinriktning, och inte någon med IT-inriktning. Detta beror på att det anses vara ”bättre” att ha en utbildning inom natur- eller teknikinriktning, samt att man inom dessa automatiskt läser all matematik och fysik som behövs för att få högskolebehörighet inom ovan nämnda program.

 

Lära sig programmering själv

Om man inte vill eller kan studera programmering på högskola eller universitet finns det möjlighet att lära sig det på egen hand, till exempel genom att ladda ner programmeringsprogram för att lära sig de olika språken som finns och används, lära sig att programmera spel eller hemsidor och dylikt. Det finns också instruktionsvideor och hemsidor på internet där man kan lära sig programmering och i vissa fall finns det även kurser man kan läsa på distans eller vid fysiska träffar.Läs om programmering hemifrån, till detta behöver du kanske ett hemmakontor. Hos Ilva.se finns många hem kontorlösningar.